Kurse të Veçanta

Kurse të Veçanta

NrEMERTIMI I KURSITDREJTIMI
1Minator dhe ArmatorGjeologji miniera
2ZjarrmëtarGjeologji miniera
3Shërbime ne BujtinaHoteleri-Turizëm
4Orientimi për Karrierën e SipërmarrjenSipërmarrja
5Vëzhgues në furrat e uzinave të përpunimit të mineralitMetalurgji
6Operator i kontrollit të panelitMetalurgji
7KasapTeknologji Ushqimore
8Përpunim peshkuTeknologji Ushqimore
9Administrator ndërtesashNdërtim
10Riparim aparaturash të thjeshta mjekësoreShërbime mirëmbajtje
11Riparim i makinave qepëseTeknologji
12Web designInformacion teknologji
13Montim dhe mirëmbajtje ashensoriShërbime mirëmbajtje
14Teknikë rrjeti kompjuterikInformacion teknologji
15Shërbim pastrimi në njësi banimi dhe institucioneShërbimet
16HekurkthimShërbimet
17Qepje faqe këpucëshShërbimet
18Installim dhe mirëmbajtje kondicionerëshShërbimet
19PastiçieriShërbimet
20Art dekorShërbimet
21PicajolShërbimet
22Riparim CelularëshShërbimet
23RecepsionShërbimet
24Rrobaqepësi për fasoneriShërbimet
25KarpentieriShërbimet
26Kujdestar socialPërkujdesje Sociale
27SIP dhe menaxhim i biznesit të vogëlShërbimet
28Llamarinist dhe bojatisje automjeteshShërbimet
29Riparim të pajisjeve audio dhe televiziveShërbimet
30TorneriMetalurgji
31HekurpunimShërbimet
32Kujdestari për të moshuarPërkujdesje Sociale
33Axhusteri MekanikeShërbimet
34BerberShërbimet
35Grafik DizajnInformacion teknologji
36Instalim i paneleve diellore fotovoltaikeShërbimet
37Modelim veshjesh për femraShërbimet
38Montim dhe mirëmbajtje ashensoriShërbimet
39Ndihmës në masazheriShërbimet
40QëndistariShërbimet
41Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të bimëve
mjekësore
Shërbimet
42Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të frutave
të malit
Shërbimet
43Kujdestar fëmijëshPërkujdesje Sociale
44Kujdestari për personat me aftësi të kufizuarPërkujdesje Sociale
45Aftësi Digjitale Niveli BazëInformacion Teknologji
46Aftësi Digjitale Niveli MesatarInformacion Teknologji
47BlegtorShërbimet
48ArkivëShërbimet
49Sipërmarrja dhe Zhvillimi i Planit të BiznesitVetëm për Programit e Vetëpunësimit
50Riparim elektronik për kompjuterShërbimet