Kurse të Veçanta

Kurse të Veçanta

Nr EMERTIMI I KURSIT DREJTIMI
1 Minator dhe Armator Gjeologji miniera
2 Zjarrmëtar Gjeologji miniera
3 Shërbime ne Bujtina Hoteleri-Turizëm
4 Orientimi për Karrierën e Sipërmarrjen Sipërmarrja
5 Vëzhgues në furrat e uzinave të përpunimit të mineralit Metalurgji
6 Operator i kontrollit të panelit Metalurgji
7 Kasap Teknologji Ushqimore
8 Përpunim peshku Teknologji Ushqimore
9 Administrator ndërtesash Ndërtim
10 Riparim aparaturash të thjeshta mjekësore Shërbime mirëmbajtje
11 Riparim i makinave qepëse Teknologji
12 Blegtor Shërbimet
13 Montim dhe mirëmbajtje ashensori Shërbime mirëmbajtje
14 Teknikë rrjeti kompjuterik Informacion teknologji
15 Shërbim pastrimi në njësi banimi dhe institucione Shërbimet
16 Hekurkthim Shërbimet
17 Qepje faqe këpucësh Shërbimet
18 Installim dhe mirëmbajtje kondicionerësh Shërbimet
19 Pastiçieri Shërbimet
20 Art dekor Shërbimet
21 Picajol Shërbimet
22 Riparim Celularësh Shërbimet
23 Recepsion Shërbimet
24 Rrobaqepësi për fasoneri Shërbimet
25 Karpentieri Shërbimet
26 Kujdestar social Përkujdesje Sociale
27 SIP dhe menaxhim i biznesit të vogël Shërbimet
28 Llamarinist dhe bojatisje automjetesh Shërbimet
29 Riparim të pajisjeve audio dhe televizive Shërbimet
30 Torneri Metalurgji
31 Hekurpunim Shërbimet
32 Kujdestari për të moshuar Përkujdesje Sociale
33 Axhusteri Mekanike Shërbimet
34 Berber Shërbimet
35 Arkivë Shërbimet
36 Instalim dhe mirëmbajtje e paneleve diellore fotovoltaike Shërbimet
37 Modelim veshjesh për femra Shërbimet
38 Sipërmarrja dhe Zhvillimi i Planit të Biznesit Vetëm për Programit e Vetëpunësimit
39 Ndihmës në masazheri Shërbimet
40 Qëndistari Shërbimet
41 Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të bimëve mjekësore Shërbimet
42 Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të frutave të malit Shërbimet
43 Kujdestar fëmijësh Përkujdesje Sociale
44 Kujdestari për personat me aftësi të kufizuar Përkujdesje Sociale
45 Aftësi Digjitale Niveli Bazë Informacion Teknologji
46 Aftësi Digjitale Niveli Mesatar Informacion Teknologji
47 Udhërrëfim Turistik Shërbimet