Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional

Drejtoritë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik (DROFPP), janë institucione ku ofrohen kualifikime (trajnime) afatshkurtër (deri në 2 vjet) në profesione të kërkuara nga tregu i punës.

Qendrat e Formimit Profesional ndahen në, Publike dhe Private.

Gjithsej, në nivel kombëtar janë 10 Drejtori Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik.

[ShpërndarjShperndarja-gjeografikeShperndarja-gjeografikea gjeografike e Institucioneve të AFP 2018]

 • DURRËS

  Lagjia 17, Rruga “Abdyl Ypi”, Durrës, Albania; Tel/Fax 052 229857, 052 221463;

 • ELBASAN

  Lagja "Shënkoll", Rruga "Vasil Llapushi", Elbasan, Albania; Tel: 00 355 054 25 86 28;

 • FIER

  Lagjja: “16 Prilli”, Rruga: ”Llukan Toska”, (ish Fabrika e fermentimit të duhanit) – Fier, Tel : 0342 30853

 • GJIROKASTËR

  Rruga Nacionale Gjirokastër-Kakavijë pranë shkollës ”Thoma Papapano”, Gjirokastër, Albania; Tel: + 355 8426 7590;

 • SHKODËR

  Rruga “Kongresi i Lushnjës”, Ndërtesa nr.7, Hyrja nr.2; Shkodër, Albania; Tel: +355 22400012;

 • Nr. 1 TIRANË

  Rr: “Asim Vokshi”, (pranë shkollës “ Harry Fultz”) – Tiranë, Tel & Fax: 04 222 84 27, Fax: 04 225839

 • Nr. 4 TIRANË

  Bulevardi: “Bajram Curri”, (pranë shkollës “ Besnik Sykja”) – Tiranë, Tel & Fax: 04 2 59978

 • VLORË

  Lagjia “Rilindja”, Rruga ”Riza Salati”, 9401, Vlorë, Albania; Tel& Fax: 033 22 67 59;

 • QENDRA E LËVIZSHME, PËR ZONËN VERILINDORE

  Rruga "Rifat Bodinaku" (mbrapa Ministrisë së Jashtme), tek godina e Zyrës së Punës Tiranë, kati 6, Tiranë, Albania;

 • KORÇË

  Lagjia 17, Rruga “Marigo Posio” (ish Uzina e Precizionit), Korçë, Albania; Tel: + 355 82242729;

 • QENDRA SHUMËFUNKSIONALE KAMËZ

  Rruga “Montreal"; Tel: 0685701737

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË