Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional

Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional

Drejtoritë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik (DROFPP), janë institucione ku ofrohen kualifikime (trajnime) afatshkurtër (deri në 2 vjet) në profesione të kërkuara nga tregu i punës.

Qendrat e Formimit Profesional ndahen në, Publike dhe Private.

Gjithsej, në nivel kombëtar janë 10 Drejtori Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik.

[Shpërndarja gjeografike e Institucioneve të AFP 2018]

 • DURRËS

  Lagja Nr. 17, Rruga: “P. Sorro”, (ish URT) – Durrës, Tel/Fax 052 229857, 052 221463,

 • ELBASAN

  Lagjja:”Shënkoll” – Elbasan, Tel: 00 355 054 25 86 28

 • FIER

  Lagjja: “16 Prilli”, Rruga: ”Llukan Toska”, (ish Fabrika e fermentimit të duhanit) – Fier, Tel : 0342 30853

 • GJIROKASTËR

  Lagja: “Kodra e shtufit” – Gjirokastër, Tel: 00355 8426 8892

 • SHKODËR

  Lagja: “Qemal Stafa”, Rr: ”Zogu I” (pranë shkollës “Ndre Mjeda“) – Shkodër, Tel & Fax: 022243108

 • Nr. 1 TIRANË

  Rr: “Asim Vokshi”, (pranë shkollës “ Harry Fultz”) – Tiranë, Tel & Fax: 04 222 84 27, Fax: 04 225839

 • Nr. 4 TIRANË

  Bulevardi: “Bajram Curri”, (pranë shkollës “ Besnik Sykja”) – Tiranë, Tel & Fax: 04 2 59978

 • VLORË

  Zyra rajonale e punësimit (ish shkolla e naftës) – Vlorë, Tel& Fax: 033 22 67 59

 • QENDRA E LËVIZSHME, PËR ZONËN VERILINDORE

  Bulevardi: “Bajram Curri”, (ish shkolla e rezervave, pranë stacionit për Selitë) – Tiranë, Tel & Fax: 04 2 25 58 45

 • KORÇË

  Rruga: “1 Maji” – Korçë, Tel & Fax: 082 24 27 29