Kurse Profesionale të Unifikuara

Kurse Profesionale të Unifikuara

Kurse të Unifikuara për zbatim nga Drejtoritë Rajonale  të Ofrimit të Formimit Profesional Publik, të cilat kanë për qëllim të ofrojnë një gamë më të gjërë punësimi.