Denonco

 

Për të paraqitur shqetësimin Tuaj, mund të denonconi:

  • Gjatë orarit zyrtar të punës (8:00 – 16:30, nga e hëna në të enjte, dhe 8.00 – 14:00 të premten), mund të telefononi në Tel: + 355 4 45 38801.
  • Në ditët e pushimit zyrtar dhe jashtë orarit zyrtar (nga ora 16:30 – 08:00 nga e hëna në të enjte dhe pas orës 14.00 të premten), mund të lini mesazh zanor në Tel: +355 4 452 8363.
  • Duke dërguar e-mail në adresën e postës elektronike: E-mail: kontakt@shkp.gov.al.

Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pranë ish hotel “Arbana”, Tiranë

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË