Denonco

Denonco

 

Për të paraqitur shqetësimin Tuaj, mund të denonconi:

  • Gjatë orarit zyrtar të punës (8:00 – 16:30, nga e hëna në të enjte, dhe 8.00 – 14:00 të premten), mund të telefononi në Tel: + 355 4 45 38363.
  • Duke dërguar e-mail në adresën e postës elektronike: E-mail: kontakt@akpa.gov.al.

 

Adresa: Bulevardi: “Bajram Curri”, 1004 Tiranë – Albania (pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit).