Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinator për të drejtën e informimit

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT I AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE(AKPA)

Znj. Luneda LAMAJ

E-mail: kontakt@akpa.gov.al

Tel: +35544528363

Adresa: Bulevardi: “Bajram Curri”, 1004 Tiranë – Albania (pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë).

Orari:

Të hënë – enjte 08:00 – 16:30

E premte 08:00 – 14:00