Koordinator për të drejtën e informimit

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT I AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE(AKPA)

Znj. Luneda LAMAJ

E-mail: kontakt@akpa.gov.al

Tel: +35544528363

Adresa: Bulevardi: “Bajram Curri”, 1004 Tiranë – Albania (pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë).

Orari:

Të hënë – enjte 08:00 – 16:30

E premte 08:00 – 14:00

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË