Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

                                          

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

DATABASE E KËRKESAVE JANAR – DHJETOR 2020

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITIN 2021

Nr.rendorData e kerkesesObjektiData kthimit te pergjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
126/03/2021Sa është numri i personave të punësuar, vetëpunësuar, dypunësuar dhe të papunë nga viti 2014 deri në vitin 202026/03/2021PërgjigjeE plotëNuk ka
212/03/2021Të dhëna mbi numrin e nxënësve dhe studentëve me aftësi të kufizuara në arsimin / aftësimin profesional21/03/2021PërgjigjeE plotëNuk ka
319/03/2021

Nr i personave te regjistruar si pupa ne Shqiperi dhe sa specifikisht ne Tirane per vitin 2020

Sa pu.pa rezultojne te regjistruar nga kategoria egjiptian, sa ne Rajonin e Tiranes per vitin 202

21/03/2021

Per vitin 2020 ne regjistrin e punekerkuesve te papune rezultonin te regjistruar

 • 82,921 punekerkues te papune ne total, prej tyre 12,849 ishin ne Rajonin e Tiranes
 • 3,394 pu.pa rezultonin te regjistruar nga kategoria rome, prej tyre 880 ishin ne Rajonin e Tiranes
 • 4,76 pu.pa rezultonin te regjistruar nga kategoria egjiptian, prej tyre 502 ishin ne Rajonin e Tiranes
E plotëNuk ka
423/02/2021

1- Sa eshte numeri i qytetareve qe humben vendet e punes gjate muajve mars 2020-dhjetor2020?

2- Ju lutem na jepni statistikat per cdo qark, Tirane, Durres, Vlore, Fier, Lezhe, Shkoder, Elbasan, Kukes, Diber, Korce, Berat, Pogradec, Gjirokaster! (statistikat per qytetaret qe humben vendet e punes gjate muajve te pandemise)

3- Sa eshte numeri i vendeve te reja te punest e hapura gjate muajve mars 2020 deri ne dhjetor 2020?

4-Cili eshte qyteti me numrin me te madh te vendeve te punes te hapura gjate muajve te pandemise?

5- Cfare sherbimi kane ofruar Zyrat e Punesimit ne qarqe per qytetaret qe humben vendet e punes gjate pandemise?

6- Cila eshte grupmosha me numrin me te madh te te papuneve gjate pandemise?

26/02/2021PërgjigjeE plotëNuk ka
512/01/2021Sa punonjes kane Drejtorite Rajonale dhe Zyrat vendore te Punesimit?
2. A eshte stafi aktual ne keto DR dhe ZVP i mjaftueshem per zbatimin e planit te veprimit event?
3. Statistika ne nivel rajonal (sipas cdo drejtorie rajonale) mbi te rinj mosha 14-29 per periudhen 2019-2020 qe jane pa pune?
4. Statistika ne nivel rajonal mbi sa jane neets (te rinj not in education in employment or training) per periudhen 2019-2020.
19/01/2021PërgjigjeE plotëNuk ka
617/01/2021

Sa punekerkues me aftesi te kufizuara jane te regjistruar aktualisht?

Sa persona me aftesi te kufizuar kane mundur te gjejne pune permes AKPA gjate vitit 2020?

Sa persona me aftesi te kufizuar jane punesuar prane institucioneve shteterore/publike (permes AKPA) gjate vitit 2020? Ne cilat institucione

18/01/2021

1 .Gjatë muajit Nëntor 2020 në regjistrin e punëkërkuesve të papunë rezultonin të regjistruar 641 pu.pa nga kategoria PAK.

2.Gjatë periudhës Janar-Nëntor 2020, janë punësuar 48 pu.pa nga kategoria PAK.

3.Zyrat e punësimit e realizojnë ndërmjetësimin e punëkërkuesve të papunë vetëm në subjekte private

E plotëNuk ka
708/03/2021Informacion për masat e marra nga qeveria në bashkëpunim me institucionin tuaj për rritjen e punësimit gjatë pandemisë09/03/2021https://www.akpa.gov.alE plotëNuk ka
806/04/2021

-Në çfarë
mase u realizuan ose u përmbushën objektivat e parashikuara të Planit Kombëtar
të Veprimit për Integrimin e  Romëve dhe
Egjiptianëve për pesë vjeçarin 2016-2020?

-Cilat ishin masat konkrete për realizimin e procesit

sipas Udhërrëfyesit e qeverisë për plotësimin e 5 prioriteveve?

– A do të miratohet një plan tjetër kombëtar veprimi
për pesë vjeçarin e ardhshëm?

15/04/2021

Institucioni
p
ërgjegjes për hartimin dhe monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit
p
ër Integrimin e Romeve dhe Egjiptianeve 2016-2020, është Ministria e
Sh
ëndetesisë dhe Mbrojtjes Sociale.

E plotëNuk ka
920/04/2021
 1. Sa eshte
  aktualisht  nr i punekerkuesve te papune PAK te regjistruar ne zyrat
  e punesimit
 2. Sa eshte
  aktualisht nr i personave me aftesi te kufizuara te punesuar
22/04/2021PërgjigjeE plotëNuk ka
1003/05/2021

1-Sa është numri
total i përfitueseve për kurset profesionale dhe buxheti për Drejtorinë e
Kurseve Profesionale per tre vitet (2018-2019- 2020) ?

 2-Cili është numri i përfituesëve që kanë
përfituar nga pagesa e kursit profesional ?

3-Kush janë
kategoritë që kanë përfituar nga pagesa për kursin profesional ?

 4-Sa
është buxheti i parashikuar për vitin 2021 për përfituesit për kursin
profesional ?

12/05/2021Përgjigje
Përgjigje
Përgjigje
E plotëNuk ka
1119/05/2021 Kërkesë20/05/2021PërgjigjeE plotëNuk ka
1215/06/2021

Përse ka rënë shkalla e punësimit tek të
rinjtë dhe është rritur tek të moshuarit?

Çfarë ka ndikuar?

Sa vështirë është që të rinjtë të punësohen

në Shqipëri?

15/06/2021

AKPA
mund te jape informacion vetem ne lidhje me papunesine e regjistruar dhe
sherbimet qe i ofrohen kesaj kategorie.

 

Kerkesa
juaj kerkon informacion shtese per te dhenat e Anketes se Forces se Punes, qe
hartohet dhe publikohet nga INSTAT. 

 

Kjo
ankete perfaqeson te dhena per Forcen e Punes per te gjithe popullsine dhe jo
per punekerkuesit e papune te regjistruar.

 

Per sa me siper,
informacionin e kerkuar mund ta drejtoni ne INSTAT si institucion pergjegjes
per publikimin e AFP.

E plotëNuk ka
1301/07/2021

Kerkese per informacion rreth numrit te nxenesve rome dhe egjiptiane te regjistruar prane shkollave profesionale te qytetit te Tiranes, pergjate 3 viteve te fundit. 

02/07/2021
TE REGJISTRUARIT
2019-20202020-2021
ROMEGJIPTIANROMEGJIPTIAN
21152019
E plotëNuk ka
1402/07/2021

1) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe jane diplomuar ne ciklin e arsimit te mesem profesional ne qytetin e Tiranes dhe Elbasanit per vitet akademike 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021?

2) Sa ishte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe ndoqen vitin e 1, 2 dhe 3 gjate vitit shkollor 2020-2021?

3) Cilat jane drejtimet dhe profilet me te preferuara per keta nxenes?

4) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe kane perfituar burse pergjate 3 viteve te fundit akademike?

09/07/2021

Përgjigje

E plotëNuk ka
1507/07/2021

Kërkesë

09/07/2021

Përgjigje

E plotëNuk ka
1626/07/2021

Kërkesë

29/07/2021

Përgjigje

E plotëNuk ka
1717/09/2021

Kërkesë

15/06/2021

Përgjigje

E plotëNuk ka
1811/10/2021

Kërkesë

13/10/2021

Përgjigje

E plotë

Nuk ka

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË