Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

                                          

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

DATABASE E KËRKESAVE JANAR – DHJETOR 2020

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITIN 2021

Nr.rendor Data e kerkeses Objekti Data kthimit te pergjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 26/03/2021 Sa është numri i personave të punësuar, vetëpunësuar, dypunësuar dhe të papunë nga viti 2014 deri në vitin 2020 26/03/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
2 12/03/2021 Të dhëna mbi numrin e nxënësve dhe studentëve me aftësi të kufizuara në arsimin / aftësimin profesional 21/03/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
3 19/03/2021 Nr i personave te regjistruar si pupa ne Shqiperi dhe sa specifikisht ne Tirane per vitin 2020 Sa pu.pa rezultojne te regjistruar nga kategoria egjiptian, sa ne Rajonin e Tiranes per vitin 202 21/03/2021 Per vitin 2020 ne regjistrin e punekerkuesve te papune rezultonin te regjistruar
  • 82,921 punekerkues te papune ne total, prej tyre 12,849 ishin ne Rajonin e Tiranes
  • 3,394 pu.pa rezultonin te regjistruar nga kategoria rome, prej tyre 880 ishin ne Rajonin e Tiranes
  • 4,76 pu.pa rezultonin te regjistruar nga kategoria egjiptian, prej tyre 502 ishin ne Rajonin e Tiranes
E plotë Nuk ka
4 23/02/2021 1- Sa eshte numeri i qytetareve qe humben vendet e punes gjate muajve mars 2020-dhjetor2020? 2- Ju lutem na jepni statistikat per cdo qark, Tirane, Durres, Vlore, Fier, Lezhe, Shkoder, Elbasan, Kukes, Diber, Korce, Berat, Pogradec, Gjirokaster! (statistikat per qytetaret qe humben vendet e punes gjate muajve te pandemise) 3- Sa eshte numeri i vendeve te reja te punest e hapura gjate muajve mars 2020 deri ne dhjetor 2020? 4-Cili eshte qyteti me numrin me te madh te vendeve te punes te hapura gjate muajve te pandemise? 5- Cfare sherbimi kane ofruar Zyrat e Punesimit ne qarqe per qytetaret qe humben vendet e punes gjate pandemise? 6- Cila eshte grupmosha me numrin me te madh te te papuneve gjate pandemise? 26/02/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
5 12/01/2021 Sa punonjes kane Drejtorite Rajonale dhe Zyrat vendore te Punesimit? 2. A eshte stafi aktual ne keto DR dhe ZVP i mjaftueshem per zbatimin e planit te veprimit event? 3. Statistika ne nivel rajonal (sipas cdo drejtorie rajonale) mbi te rinj mosha 14-29 per periudhen 2019-2020 qe jane pa pune? 4. Statistika ne nivel rajonal mbi sa jane neets (te rinj not in education in employment or training) per periudhen 2019-2020. 19/01/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
6 17/01/2021 Sa punekerkues me aftesi te kufizuara jane te regjistruar aktualisht? Sa persona me aftesi te kufizuar kane mundur te gjejne pune permes AKPA gjate vitit 2020? Sa persona me aftesi te kufizuar jane punesuar prane institucioneve shteterore/publike (permes AKPA) gjate vitit 2020? Ne cilat institucione 18/01/2021 1 .Gjatë muajit Nëntor 2020 në regjistrin e punëkërkuesve të papunë rezultonin të regjistruar 641 pu.pa nga kategoria PAK. 2.Gjatë periudhës Janar-Nëntor 2020, janë punësuar 48 pu.pa nga kategoria PAK. 3.Zyrat e punësimit e realizojnë ndërmjetësimin e punëkërkuesve të papunë vetëm në subjekte private E plotë Nuk ka
7 08/03/2021 Informacion për masat e marra nga qeveria në bashkëpunim me institucionin tuaj për rritjen e punësimit gjatë pandemisë 09/03/2021 https://akpa.gov.al E plotë Nuk ka
8 06/04/2021 -Në çfarë mase u realizuan ose u përmbushën objektivat e parashikuara të Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e  Romëve dhe Egjiptianëve për pesë vjeçarin 2016-2020? -Cilat ishin masat konkrete për realizimin e procesit sipas Udhërrëfyesit e qeverisë për plotësimin e 5 prioriteveve? – A do të miratohet një plan tjetër kombëtar veprimi për pesë vjeçarin e ardhshëm? 15/04/2021

Institucioni përgjegjes për hartimin dhe monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romeve dhe Egjiptianeve 2016-2020, është Ministria e Shëndetesisë dhe Mbrojtjes Sociale.

E plotë Nuk ka
9 20/04/2021
  1. Sa eshte aktualisht  nr i punekerkuesve te papune PAK te regjistruar ne zyrat e punesimit
  2. Sa eshte aktualisht nr i personave me aftesi te kufizuara te punesuar
22/04/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
10 03/05/2021

1-Sa është numri total i përfitueseve për kurset profesionale dhe buxheti për Drejtorinë e Kurseve Profesionale per tre vitet (2018-2019- 2020) ?

 2-Cili është numri i përfituesëve që kanë përfituar nga pagesa e kursit profesional ?

3-Kush janë kategoritë që kanë përfituar nga pagesa për kursin profesional ?

 4-Sa është buxheti i parashikuar për vitin 2021 për përfituesit për kursin profesional ?
12/05/2021 Përgjigje Përgjigje Përgjigje E plotë Nuk ka
11 19/05/2021 Kërkesë 20/05/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
12 15/06/2021

Përse ka rënë shkalla e punësimit tek të rinjtë dhe është rritur tek të moshuarit?

Çfarë ka ndikuar?

Sa vështirë është që të rinjtë të punësohen

në Shqipëri?

15/06/2021

AKPA mund te jape informacion vetem ne lidhje me papunesine e regjistruar dhe sherbimet qe i ofrohen kesaj kategorie.

 

Kerkesa juaj kerkon informacion shtese per te dhenat e Anketes se Forces se Punes, qe hartohet dhe publikohet nga INSTAT. 

 

Kjo ankete perfaqeson te dhena per Forcen e Punes per te gjithe popullsine dhe jo per punekerkuesit e papune te regjistruar.

 

Per sa me siper, informacionin e kerkuar mund ta drejtoni ne INSTAT si institucion pergjegjes per publikimin e AFP.

E plotë Nuk ka
13 01/07/2021

Kerkese per informacion rreth numrit te nxenesve rome dhe egjiptiane te regjistruar prane shkollave profesionale te qytetit te Tiranes, pergjate 3 viteve te fundit. 

02/07/2021
TE REGJISTRUARIT
2019-2020 2020-2021
ROM EGJIPTIAN ROM EGJIPTIAN
21 15 20 19
E plotë Nuk ka
14 02/07/2021

1) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe jane diplomuar ne ciklin e arsimit te mesem profesional ne qytetin e Tiranes dhe Elbasanit per vitet akademike 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021?

2) Sa ishte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe ndoqen vitin e 1, 2 dhe 3 gjate vitit shkollor 2020-2021?

3) Cilat jane drejtimet dhe profilet me te preferuara per keta nxenes?

4) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe kane perfituar burse pergjate 3 viteve te fundit akademike?

09/07/2021

Përgjigje

E plotë Nuk ka
15 07/07/2021

Kërkesë

09/07/2021

Përgjigje

E plotë Nuk ka
16 26/07/2021

Kërkesë

29/07/2021

Përgjigje

E plotë Nuk ka
17 17/09/2021

Kërkesë

15/06/2021

Përgjigje

E plotë Nuk ka
18 11/10/2021

Kërkesë

13/10/2021

Përgjigje

E plotë Nuk ka
19 12/12/2021

Sa eshte numri zyrtar i vendeve te punes ne kryeqytet.

13/12/2021

Gjatë vitit 2020 Zyra e Punes Tirane ka shpallur Vende te lira 5605, për periudhen Janar – Tetor 2021 Zyra Vendore e Punesimit Tirane ka shpallur 4394 Vende te lira.

E plotë Nuk ka
20 24/12/2021

Informacion mbi vendet e punës vakante, të cilat ju siguroni për këtë kategori çdo vit, sipas profesioneve përkatëse

30/12/2021

Përgjigje

E plotë Nuk ka

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITI 2022

Nr.rendor Data e kerkeses Objekti Data kthimit te pergjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 04/02/2022 Sa është kërkesa për punësim nga punëdhësit për “Asistent Administrativ “ si në sektorin privat dhe publik 09/02/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
2 09/02/2022 Kërkesë 16/02/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
3 10/02/2022 Te dhena per numrin e vendeve te lira dhe numrin e vendeve te reja te punes gjate vitit 2021. 17/02/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
4 24/02/2022 Informacion mbi papunësinë e regjistruar, punësimet, refuzimin evendeve te punës për vitin 2019 ,2020, 2021 24/02/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
5 07/03/2022 Të dhënat e firmave në vitet 2010-2020, data qe tregojne lidhjen e punëkërkuesve me punedhenesit 10/03/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
6 15/03/2022 Informacioni lidhur me zbatimin e programit te praktikave profesionale per periudhen 2019-2022 18/03/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
7 12/05/2022 Kërkesë 16/05/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
8 16/05/2022 Numri i lejeve te punes te dhena ne vitin 2021 dhe mundesisht sa % e ketyre lejeve jane dhene per sektorin e ndertimit 18/05/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
9 30/05/2022 1. Sa vende të reja dhe sa vende të lira janë regjistruar gjatë kësaj periudhe? 2. Si qëndrojnë këto të dhëna në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë? 3. Në cilët sektorë ka më shumë hapësirë për punësim? 4. Si ka ndikuar emigracioni i të rinjve në krijimin e vendeve të reja të punës? 5. Sa efektive janë programet e punësimit? 02/06/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka
10 10/06/2022 Mbi numrin e cështjet e trajtuara nga zyrat e ndërmjetësimit prane AKPA, palët dhe si kanë përfunduar këto procese, për vitin 2020 dhe 2021. 15/06/2022 Përgjigje E plotë Nuk ka