Titullari

Titullari

DREJTORI I PËRGJITHSHËM I AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

Titullari:  Z. Klevis Hysa

Tel: + 355 4 45 38801

E-mail: klevis.hysa@akpa.gov.al