Statistika të publikueshme

BULETINE STATISTIKORE (sipas viteve)

KALENDARI:

Viti 2021

Lloji i statistikës 3 mujori I 2021 3 mujori II 2021 3 mujori III 2021 3 mujori IV 2021
Papunësia e regjistruar 10 Maj 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Bilanci i punëkërkuesve të papunë 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të regjistruar sipas kategorive profesionale 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022

Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Subjektet e regjistruara në ZVAKPA10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas aktiviteteve ekonomike10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas kategorive profesionale10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022

Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Vërtetimet dhe Lejet e punës për shtetasit e huaj10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Certifikatat e regjistrimit për shtetasit e huaj10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë Emigrant të kthyer10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022


Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Punëkërkuesit e papunë të punësuar10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë pjesëmarrës në PNP10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kurset e Formimit Profesional10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët përfitojnë pagesë papunësisë10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kursin Start Smart10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022


Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Statistikat e DROFPP-ve10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Statistikat e arsimit Profesional10 Prill 202115 Gusht 202115 Nëntor 202110 Shkurt 2022

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË