VLP njësitë e qeverisjes vendore

VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë

Lexo të plotë »

Bashkia Tiranë, Vende te lira pune

Përgjegjës Sektori, Sekori i Projekteve dhe Praktikave, Drejtoria e Trajnim Zhvillimit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a Specialist, Sektori i Përgatitjes së

Lexo të plotë »

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË