Kurse të Veçanta

Nr EMERTIMI I KURSIT DREJTIMI
1Minator dhe ArmatorGjeologji miniera
2ZjarrmëtarGjeologji miniera
3Shërbime ne BujtinaHoteleri-Turizëm
4Orientimi për Karrierën e SipërmarrjenSipërmarrja
5Vëzhgues në furrat e uzinave të përpunimit të mineralitMetalurgji
6Operator i kontrollit të panelitMetalurgji
7KasapTeknologji Ushqimore
8Përpunim peshkuTeknologji Ushqimore
9Administrator ndërtesashNdërtim
10Riparim aparaturash të thjeshta mjekësoreShërbime mirëmbajtje
11Riparim i makinave qepëseTeknologji
12Web designInformacion teknollogji
13Montim dhe mirëmbajtje ashensoriShërbime mirëmbajtje
14Teknikë rrjeti kompjuterikInformacion teknollogji
15Shërbim pastrimi në njësi banimi dhe institucioneShërbimet
16HekurkthyesShërbimet
17Qepje faqesh këpucëshShërbimet
18Installim dhe mirëmbajtje kondicionerëshShërbimet
19Përpunues brumi bukëpjekësShërbimet
20PastiçierShërbimet
21Art dekorShërbimet
22Pica bërësShërbimet
23KopshtariShërbimet
24Riparues makinashShërbimet
25ReçepsionShërbimet
26Montues i sistemevet të thataShërbimet
27KarpentierShërbimet
28Bojatisje ndërtesashShërbimet
29SIP dhe menaxhim i biznesit të vogëlShërbimet
30Llamanirist bojatisje automjetShërbimet
31Riparim të pajisjeve audio dhe televiziveShërbimet
32TorneriMetalurgji

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË