KONTROLLI I LARTË I SHTETIT VEND I LIRE PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit  shpall konkursin për vende të lira pune:

  1. Për 1 (një) vend në pozicionin e Drejtorit të Departamentit Juridik. 
  2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Dergim_Njoftimi