PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT

PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT DHE TË VETËPUNËSIMIT, MUNDËSI TË REJA PËR ULJEN E PAPUNËSISË NË VEND Edhe në këtë mandat, nxitja e punësimit vazhdon të jetë një nga prioritet më kryesore të qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nga Buxheti i Shtetit për ‘2018, i është akorduar fondi prej 490 milion lekë, për implementimin […]