VITI I AFTËSIVE 2023

Ky është viti Europian i Aftësive, frymëzuar nga Agjenda Europiane e Aftësive si dhe në linjë me Strategjinë Kombëtare për Punësimin dhe Aftësitë 2023-2030, I cili do të ketë një fokus të shtuar për të trajtuar mes vendeve të punës dhe aftësive në tregun e punës. Gjithashtu ky vit u jep mundësin të gjithë grupmoshave […]

PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT

PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT DHE TË VETËPUNËSIMIT, MUNDËSI TË REJA PËR ULJEN E PAPUNËSISË NË VEND Edhe në këtë mandat, nxitja e punësimit vazhdon të jetë një nga prioritet më kryesore të qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nga Buxheti i Shtetit për ‘2018, i është akorduar fondi prej 490 milion lekë, për implementimin […]