BASHKIA ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të:

– Ligjit Nr. 152, datë 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij; – VKM Nr.520, datë 25.07.2019;

Bashkia Elbasan bën shpalljen e proçedurës për pozicionet e lira:

1. Shef parandalimi (1 pozicion)

2. Luftues në MZSH (2 pozicione)

3. Drejtues automjetesh zjarrfikëse dhe shpëtimi (1 pozicion)

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

SHPALLJE PËR VENDE VAKANTE NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI