Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 3 (tre) Specialistë në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë Juridike dhe Marrëdhëniet me Jashtë – kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adela Gjevori

2. Ahmet Kerxhaliu

3. Alsaed Sinani

4. Altin Shano

5. Behar Suka

6. Blerina Hamzallari

7. Edlira Zyfi

8. Egita Alliu

9. Elda Faruku

10. Ervis Dosti

11. Florian Belshaku

12. Greis Dragoti

13. Ilirjana Hoxha

14. Linda Saliu

15. Maria Dauti

16. Olta Saliasi

17. Pamela Mustafaraj

18. Soniola Kore

19. Suela Devolli

20. Valbona Likaj

21. Vilma Karapici

22. Vojsava Toska

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 13.03.2020, ora 16:00, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhëniet me Jashtë – kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Gerti Tartale

2. Ira Skëndo

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 13.03.2020, ora 16:00, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë Ekonomike dhe Shërbimeve – kategoria: II-b Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. BESNIK BANI

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 13.03.2020, ora 14:00, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe pranimit të shërbimit civil të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se se për pozicionin:

 

• 5 (pesë) Ndihmës Inspektorë – kategoria: II-b

 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Agim Cekrezi

2. Arbër Myftari

3. Arnold Neziri

4. Aurora Dine

5. Aurora Ndreu

6. Doris Qirjako

7. Elda Faruku

8. Eugen Nasufi

9. Fjorida Ballauri

10. Gent Pejo

11. Genti Plaku

12. Gerti Tartale

13. Ilir Kadiu

14. Loreta Jashari

15. Nertil Kanina

16. Nertila Kaja

17. Parid Sinella

18. Rezarta Taushani

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 13.03.2020, ora 14:00, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.