Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Shpallje Fituesi

Për pozicionet :

Sekretar i Përgjithshëm 

Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike 

Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Njoftim_mbi_shpalljen_e_listës_përfundimtare_të_fituesve_për_procedurën_e_pranimit_në_kategorinë_e_nivelit_të_lartë_drejtues