Xhuliano punësohet si inspektor kredie

Xhuliano Tola, me arsim të lartë regjistruar i papunë.
Zyra e Punësimit Gjirokastër e ndërmjetësoj pranë BKT Dega Gjirokastër.
Xhuliano punësohet si inspektor kredie.