Shpallje per dy pozicione ne Bashkine Permet

Shpallje per dy pozicione ne Bashkine Permet.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjiturPer_shpallje_Bashkia_Permet