SHKOLLA E MAGJISTRATURËS – Specialist i Projekteve në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë