Sekretare gjykate pranë Gjykatës së Rrethit Lezhë

Benereta pasi përfundoi studimet bachelor dhe master shkencor në Drejtësi, profesioni Juriste, si çdo i ri pas përpjekjeve individuale për të gjetur punë, j’u drejtua Zyrës së Punësimit Lezhë, e cila nga ana e saj falë bashkëpunimeve me Gjykatën e rrethit Lezhë, arriti të kryeje këtë ndërmjetësim për punësim në pozicionin sekretare gjykate.