Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë – SHPALLJE FITUESI

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Specialist I (i parë) të Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve” :

  • Alketa Rapaj

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA