Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë – SHPALLJE FITUESI

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Specialist I (i parë) të Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 07.01.2020 nga ora 09:00 deri më 10:00.

 

  • Florida Buda
  • Alketa Rapaj

 

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA