Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë – SHPALLJE FITUESI

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Sanitare” :

  • Kaliro Lepuri
  • Denisa Xhebrahimi