Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë – SHPALLJE FITUESI

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :
Avjola Fejzullahu
Irma Kulli
Irida Stafa
Jerina Ribaj