Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Bashkia Tiranë – SHPALLJA E FITUESIT

 Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve,  komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Edukatore” :

  • Blerina Ngjela
  • Tone Vukzaj
  • Lindita Koca
  • Vjola Valteri
  • Nafije Alliu

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA