Punëdhënës

Punëdhënës

Punëdhënës jane ndërmarrjet dhe personat që u sigurojnë  personave të tjerë një punësim të paguar, me një kontratë punësimi.

Formulari i deklarimit të punëmarrësve 

Shërbimet që sigurohen per punëdhëdhësit jane:

  • Shërbime profesionale rekrutimi
  • Paraqitje dhe përshkrim të kandidatëve
  • Kontakte në vazhdim

Sistemi online ju jep mundesinë punëdhënësve që të krijojnë në mënyrë të pavarur:

  • Një llogari në sistem
  • Të publikojë një vend të lirë pune
  • Të kërkojë për punëkërkues të përshtatshëm si dhe t’i dergojë ftesë një punëkërkuesi

Për të pasur akses në këto shërbime mund të klikoni tek  www.puna.gov.al

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË