PROKURORIA E PERGJITHSHME – SHPALLJE FITUESI

  • Specialist Auditi :

 Asnjë nga kandidatët që sollen dokumentacionin, nuk plotesonin kriteret e pozicionit të vendit të punës për levizjen paralele.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : img20191220_14540951