Për të rinjtë

Për të rinjtë

Qëllimi parësor i Shërbimeve të Punësimit për të rinj është  ti ndihmojë ata të përputhin jetën me karrierën dhe profesionin e zgjedhur. Këshillimi duhet të ndihmojë të rinjtë të marrin vetë vendimin e duhur në përputhje me moshën, dijet, aftësitë dhe kërkesat aktuale të tregut të punës.

PAKETË INFORMUESE PËR TË RINJTË

Këshilla mbi punësimin e të rinjve, të përgatitura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, mund ti lexoni në:

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË