Olsi punësohet pranë subjektit “Sv Mega”

Olsi Pira, regjistruar i papunë.
I ndërmjetësuar nga Zyra e Punësimit Tiranë pranë subjektit “Sv Mega”.
Olsi punësohet dhe është një ndër punonjësit më të mirë të kompanisë.