Njesia Administrative Paskuqan, Shpallje Fituesi

Nisur nga procedurat e per poziconet
  1. Drejtor prane drejtorise se Taksave dhe tarifave Vendore
  2. Specialist Paaftesie prane njesise Administrative Paskuqan
  3. Specialist Projektesh
  4. Pergjegjes i sektorit te Borxhit
Ju bejme me dije se fitues jane:
  1. Leidana Kurti per pozicionin ” Drejtor” i drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore;
  2. Erjon Seferi per pozicionin “Pergjegjes” prane sektorit te Borxhit;
  3. Erblin Lala per pozicionin ” Specialist Projektesh”
  4. Selma Rruci per pozicionin “Specialist paak” prane Njesise Administrative Paskuqan