Kuvendi i Shqipërisë – Verifikim paraprak

Këshilltar  në Shërbimin Juridik

keshilltar ne Sherbimin Juridik

 

Specialist në Shërbimin e Marrëdhënieve Dypalëshe dhe Shumëpalëshe

levizja paralele specialist mardheniet shumepaleshe