Kuvendi i Shqiperise – Verifikim paraprak

Drejtor i “Sekretariatit të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian”

liste paraprake