Kuvendi i Shqipërisë VENDE TE LIRA PUNE

Kuvendi i Shqipërisë VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

(2) dy vende të lira pune, në “specialist protokolli”, në Shërbimin e Protokollit pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR publikimi ne faqe