KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 2 (dy) vendeve vakante përkatësisht për:

– 1 (një) vend në pozicionin Auditues i Dytë në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore;

– 1 (një) vend në pozicionin Auditues i Dytë në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_vende_te_lira_2_Auditues_