KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 3 (tre) vendeve vakante në pozicionet:

– “2 (dy) Auditues në Departamentet e Auditimit”

– “1 (një) Auditues në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm”.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_vende_te_lira_3_Auditues_