KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 4 (katër) vendeve vakante në pozicionet, “Auditues në Departamentet e Auditimit”.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Njoftim_vende_te_lira_4_Auditues_