KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 32, Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e vendit vakant,

  • “Drejtor i Departamentit të Auditimit të Mbrojtjes, Sigurisë dhe Pronës Publike”
  • “Drejtor i Drejtorisë Juridike”.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_Drejtor_Mbrojtja&Prona, Njoftim_Drejtor_Dep_Juridik