KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e vendeve vakante përkatësisht, “Për 1 (një) vend vakant në pozicionin:

  • Auditues i Parë në Departamentin e Auditimit të Mbrojtjes, Sigurisë dhe Pronës Publike”

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_vende_te_lira_1_Auditues_