KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e vendeve vakante përkatësisht:

  • 1 (një) vend Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore – diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Juridike.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim_vende_te_lira_1_Auditues_