KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e vendit vakant,

  • “Drejtor i Drejtorisë së Sigurisë, Etikës dhe Integritetit”

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_Drejtor_Drejtoria_Etikes