Komisioni i Prokurimit Publik – Verifikim paraprak