Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale VERIFIKIM PARAPRAK

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale VERIFIKIM PARAPRAK

PER POZICIONIN 1 ( një ) – “Drejtori Drejtorisë së Hetimit Administrativ,  pranë KDIMDP-së

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 8.NJOFTIMI PER FAQE INSPEKTORI REZULTATI NGRITJE DHE PRANIM