Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale -Vende te Lira Pune

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Vende te Lira Pune

PER POZICIONIN  1 (një)-“Drejtor i Drejtorisë së Hetimit Administrativ, pranë KDIMDP-së”

PER ME TEPER KLIKO BASHKENGJITUR FW__ (1)