KESHILLl I QARKUT TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te ligjit nr.243, date 18/03/2015 (i ndryshuar), te Keshlliit te Ministrav, Drejtoria Juridike dhe Burimeve
Njerezore ne Keshillin e Qarkut Tirane ne perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve, per
permbushjen e kushteve per pranim ne sherbim civil dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne
shpalljen per konkurrim. njofton se per pozicionin:

  • Specialist per arkiven Kavaje, ne Drejtorine e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes ne
    Keshillin e Qarkut Tirane kategoria IV-b
  • Nuk ka kandidate per te vazhduar fazen e dyte te konkurimit.