KËSHILLI QARKUT TIRANË SHPALLJE FITUESI

KËSHILLI QARKUT TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Përgjegjës i Seksionit për Administrimin e Tokës në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR verifikim paraprak levizje paralele (1)