KËSHILLI QARKUT TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

KËSHILLI QARKUT TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Përgjegjës i Seksionit për Administrimin e Tokës në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR verfikim paraprak ngritje ne detyre (1)