KESHILLI I QARKUT VLORE – VENDE TE LIRA PUNE

KESHILLI I QARKUT VLORE –  SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Përgjegjës/ specialist  në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve

per me teper kliko ne linkun bashkengjitur Kerkese_per_shpallje