KESHILLI I QARKUT TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

KESHILLI I QARKUT TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN  PERGJEGJES PER SEKSIONIN PER ADMINISTRIMIN E TOKES

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR