KESHILLI I QARKUT KUKES VENDE TE LIRA PUNE

KESHILLI I QARKUT KUKES SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Drejtor Drejtorie prane Drejtorise Finances, Juridike, MBNJ dhe Sherbimeve.

per me teper kliko ne linkun bashkengjitur Njoftim_Publikimi_-_Keshilli_i_Qarkut_Kukes