KËSHILLI I QARKUT DIBËR – Shpallje vend i lire pune

  • 1(nje) Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes – Kategoria III , Shef sektori i nivelit A.

Shpallje Pergjegjes i projekteve 2019