KESHILLI I LARTE GJYQESOR – VEND I LIRE PUNE

  • Specialsit në sektorin e Burimeve Njerëzore & Trajnimit të Administratës .

Specialist BNJ & trajnimi administrates